RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Översyn av socialtjänstlagen

2017-04-19 

Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

Läs mer på regeringens webbplats