RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Redovisning av överförmyndaruppdraget

2017-09-05

1 september lämnade Länsstyrelsen Västra Götaland länsstyrelsernas förslag till regeringen kring förbättrad tillsyn och stöd till överförmyndarna. 

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Ladda ner rapporten här (pdf)

Ladda ner bilaga till rapporten här (pdf)