RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringen föreslår framtidsfullmakt

2017-01-11 

Regeringen har lämnat förslag om framtidsfullmakter till riksdagen. Förslaget innebär att framtidsfullmakter blir en ny form av ställföreträdarskap för vuxna.

Framtidsfullmakter gör det möjligt för enskilda att utse någon som kan ha hand om deras ekonomiska eller personliga angelägenheter om de senare i livet inte längre klarar av det själva.

De nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs mer på regeringens hemsida här