RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

SKL föreslår höjd ersättning till kontaktpersoner

2017-01-10 

Prisbasbeloppet höjdes till årsskiftet med 500 kr (cirka 1,1 procent) till 44 800 kronor. Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar nu att kommunerna höjer arvodet och omkostnadsersättningen i motsvarande mån för kontaktfamilj och kontaktperson. 

SKL:s cirkulär syftar till att ge stöd och vägledning till handläggare och beslutsfattare i kommunerna i ärenden som gäller kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Riktlinjerna är generella och ska fungera som stöd när kommunerna tar fram egna riktlinjer. Ta kontakt med din kommun för att ta reda på vad som gäller där. 

Ladda ner SKL:s cirkulär (SoL)

Ladda ner SKL:s cirkulär (LSS)