RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Sajt för att minska diskriminering

2017-05-31 

I projektet Din rätt har NSPH tagit fram sajten Din rätt - kompassen. Här kan du få veta mer om diskriminering på grund av psykisk ohälsa och vad du i din roll kan göra för den som blir orättvist behandlad.

På sidan finns en särskild ingång för dig som har en stödjande roll, till exempel som frivilliga samhällsarbetare. 

Kom till sajten här

Din Rätt har även tagit fram en inspirationsskrift om lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa där det finns praktiska tips och råd till den som känt sig diskriminerad och det arbete som bland annat myndigheter gör för att motverka diskrimineringen.

Beställ Din rätts material här 

Projektet Din Rätt 'r ett treårigt arvsfondsprojekt som drivits av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa – NSPH. RFS har varit samarbetspart.