RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Statistik över brottsutveckling

2017-03-01 

Igår kom Brottsförebyggande rådets statistik över brottsutvecklingen. 

Brå skriver i sitt pressmeddelande att andelen brottsutsatta har minskat sedan 2005, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. När det gäller dödligt våld mot kvinnor i nära relationer samt dödligt våld mot barn har det minskat under 2000-talet, samtidigt som det dödliga skjutvapen­våldet mot män har ökat de senaste åren.

För analyserna av brottsutvecklingen har framförallt Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) och den officiella kriminalstatistiken använts. 

Läs mer och ladda ner rapporten på Brå:s webbplats