RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Studie om misskötsamhet och kön

2017-06-02 

Kriminalvården presenterar preliminära resultat av studien ”Misskötsamhet och kön”.

Mikael Svensk har tillsammans med forskningsledare Jenny Yourstone undersökt om det finns några skillnader när det gäller mäns respektive kvinnors misskötsamhet i anstalt. 

Studien visar att män i anstalt rapporteras oftare än kvinnor för olika former av misskötsamhet. Kvinnor rapporteras oftare än män för olämpligt uppträdande. 

- Vi kan konstatera att misskötsamheter är ett intressant område att titta på ur ett könsperspektiv. Det finns mycket att fundera kring, säger Mikael Svensk, i ett pressmeddelande på Kriminalvårdens webbplats. 

Läs mer på Kriminalvårdens webbplats