RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utredning om villkorlig frigivning

2017-07-05

Frigivningsutredningen har på uppdrag av regeringen lämnat förslag på förändringar i systemet av villkorlig frigivning. 

Utredningen föreslår bland annat: 

  • Skärpta regler om övervakning för dömda som avtjänar straff överstigande tre år.
  • Vissa förändringar när det gäller de särskilda föreskrifterna som kan meddelas den frigivne, till exempel ökade möjligheter att föreskriva drogtester.
  • Ökade möjligheter att förverka villkorligt medgiven frihet om den frigivne inte sköter sig under övervakningen.

I enhetlighet med sitt uppdrag lämnar utredningen förslag som innebär att den villkorliga frigivningen i vissa fall ska kunna skjutas upp på grund av risken för att den dömde begår nya brott.

Betänkandet skickas nu på remiss.

Läs regeringens pressmeddelande och ladda ner utredningen här