RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Webbplats om Strömsundsmodellen

2017-01-19 

Strömsunds kommun är ett exempel på hur bra samarbete mellan aktörerna kring ensamkommande barn skapas och behovet av förberedelser inför utvisning.

Kommunens arbetsmodell har tagits fram i projekt som syftat till att skapa bättre förutsättningar för de barn som får avslag på sin ansökan. Ett av resultaten blev att alla aktörer kring barnet idag arbetar med att från dag ett förbereda barnet på att asylprocessen kan sluta med besked om utvisning.

Läs mer på webbplatsen Begripligt