RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Webbutbildning om våld i nära relation

2017-01-09 En webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

För att använda kursen måste du skapa ett konto. Genom att fylla i din kunskapsprofil anpassas kursen efter din kunskapsnivå. 

Kursen fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. 

Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra och genom att du skapat ett konto kan du när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle. 

Kom till startsidan för kursen