RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Omvärldsnotiser 2018

 • RFS med i nätverk om privatekonomi

  2018-03-23 RFS har blivit medlemmar i nätverket Gilla Din ekonomi vilket ger möjlighet till samverkan kring folkbildning i privatekonomi.
  RFS med i nätverk om privatekonomi
 • Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna

  2018-03-22 Ordförande i Helsingborgs överförmyndarnämnd efterfrågar en översyn av godmanssystemet, men vill behålla de ideella krafterna.
  Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna
 • Proposition om information vid LSS

  2018-03-22 Regeringen beslutade igår om en proposition till riksdagen om nya lagförslag inom LSS-området.
  Proposition om information vid LSS
 • Regeringen utreder institution för MR

  2018-03-22 Juristen Lise Bergh har fått i uppdrag att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige.
  Regeringen utreder institution för MR
 • Stärkt rättssäkerhet på Sis-hem

  2018-03-20 Regeringen föreslår att rättssäkerheten vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem ska stärkas.
  Stärkt rättssäkerhet på Sis-hem
 • Barnkonventionen ska bli svensk lag

  2018-03-20 Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att barnkonventionen blir svensk lag.
  Barnkonventionen ska bli svensk lag
 • Skyddsfaktorer vid sucid

  2018-03-08 En kartläggning kring självskadebeteeende och självmord bland ensamkommande barn lyfter fram risk- och skyddsfaktorer.
  Skyddsfaktorer vid sucid
 • Certifiering av gode män

  2018-03-06 Nacka kommun skriver på sin webbplats att de är först med att certifiera gode män.
  Certifiering av gode män
 • App testas i frivården

  2018-03-05 Snart lanserar Kriminalvårdens app Utsikt, som ska ge stöd åt dem som dömts till frivård. RFS var med i projektets referensgrupp och föreslår att klienten använder appen tillsammans med sin lekmannaövervakare.
  App testas i frivården
 • Kriminalvården ger medborgarlöfte

  2018-03-02 Kriminalvården avger ett löfte om att samarbeta kring dem som vill lämna kriminell livsstil.
  Kriminalvården ger medborgarlöfte
 • Förslag ska stärka barnperspektiv i ungdomsvården

  2018-03-02 SiS kan få skärpta krav på att anvisa akutplats och maxtid för avskiljning av ungdomar kan begränsas till fyra timmar.
  Förslag ska stärka barnperspektiv i ungdomsvården
 • Ensamkommande får behålla god man efter överklagan

  2018-03-02 Barnrättsbyrån skriver om tre domar från förvaltningsrätten som gett ensamkommande unga rätt att behålla sitt boende och god man.
  Ensamkommande får behålla god man efter överklagan
 • Reglerna för personlig assistans ändras

  2018-03-01 Riksdagen har beslutat att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Personlig assistans ska även kunna beviljas för så kallad väntetid och beredskapstid.
  Reglerna för personlig assistans ändras
 • God man kvar kvarstår

  2018-02-26 Tingsrätten har beslutat att god man ska kvarstå tills att ärendet om uppehållstillstånd är avslutat, uppger SVT Nyheter Halland.
  God man kvar kvarstår
 • Ny överenskommelse tagen

  2018-02-21 Nu är en ny överenskommelse för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället tagen.
  Ny överenskommelse tagen
 • JO kritiserar isolering på häkte

  2018-02-15 JO kritiserar att förvarstagna och häktade isoleras långa tider häkten.
  JO kritiserar isolering på häkte
 • Frivårdare om lekmannaövervakare i Tfk

  2018-02-06 Frivårdsinspektör uttrycker sin oro över att insatsen lekmannaövervakare minskat så kraftigt i senaste numret av Tidskrift för kriminalvård.
  Frivårdare om lekmannaövervakare i Tfk
 • RFS i Sydsvenskan om antal godmansuppdrag

  2018-01-31 Sydsvenskan och HD:s granskning visar att mer än 60 av landets kommuner har gode män eller förvaltare med mer än 20 uppdrag. RFS intervjuas om förbundets inställning.
  RFS i Sydsvenskan om antal godmansuppdrag
 • Stödlinje för barn som flytt till Sverige

  2018-01-17 Rädda Barnens Stödlinje på flera språk riktar sig till barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige. Även gode män kan ringa.
  Stödlinje för barn som flytt till Sverige
 • RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär

  2018-01-11 I HD Sydsvenskan kommenterar RFS ett kritiserat frågeformulär från överförmyndarnämnd.
  RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär
 • RFS: "Överklaga beslut om kontaktperson"

  2018-01-10 I en intervju i Norrköpings tidningar uppmanar Jenny Ögren, förbundsordförande RFS, de brukare i Valdemarsvik som förlorat sin kontaktperson att överklaga besluten.
  RFS: "Överklaga beslut om kontaktperson"
 • RFS intervjuas om hot mot förvaltare

  2018-01-10 RFS intervjuas i tidningen TTELA med anledning av en förvaltare hotats till livet av sin huvudman.
  RFS intervjuas om hot mot förvaltare