RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Artikel om RFS nya cirkel på häkte och anstalt

2018-07-09

Närverket Gilla Din Ekonomi skriver om RFS nya studiecirkel i vardagsekonomi för intagna i häkte och anstalt. 

- Nu har vi genomfört studiecirkeln i vardagsekonomi på två anstalter och ett häkte här i Stockholm med mycket gott resultat. Studiecirkelns fyra träffar var mycket uppskattade av både deltagare och personal. Nästan alla deltagare har under cirkelns gång börjat fundera på sin ekonomi och har en plan för att gå vidare, hälften (!) hade även börjat vidta olika åtgärder för att få kontroll på sin situation. Vi är med andra ord mycket nöjda med utfallet, säger Bente Resberg, RFS ombudsman.

Vid pilotomgången av cirkeln användes Gilla din ekonomis broschyrer.

Gilla din ekonomi är ett nätverk med över 70 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi.

Läs artikeln