RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Barnkonventionen blir svensk lag

2018-06-14

Onsdag den 13 juni röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer på riksdagens webbplats