RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Barnkonventionen ska bli svensk lag

2018-03-20 

Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att barnkonventionen blir svensk lag.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

LÄs mer på regeringens webbplats