RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Debattartikel om godmanssystemet

2018-04-19

Regeringen vill värna det ideella inslaget, men regelverket för gode män och förvaltare behöver moderniseras, skriver Heléne Fritzon, (S) biträdande justitieminister i en debattartikel i Dagens samhälle.

Läs debattartikeln här