RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dom ger god man rätt att bli entledigad

2018-04-09 

Högsta domstolen har i en dom beslutat att en god man ska entledigas och godmanskapet ska upphöra, skriver Zeteo nyheter. Skälet är ett god man inte fått tag i huvudmannen.

Zeteo nyheter skriver att det i domen framkommer att "svårighet att få kontakt med huvudmannen" utgör ett svagt skäl för att bli entledigad som god man, men när det gått över två år ställs saken i ett annat ljus. Eftersom godmanskapet dessutom aldrig fungerat och överförmyndarnämnden sökt efter ersättare anser Högsta domstolen att den gode mannen ska entledigas och att godmanskapet ska upphöra.

Målnummer:Ö 4310-17