RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förslag ska stärka barnperspektiv i ungdomsvården

2018-03-02

Statens insitutionsstyrelse, SiS, kan få skärpta krav på att anvisa akutplats och maxtid för avskiljning av ungdomar kan begränsas till fyra timmar, skriver SiS i ett pressmeddelande på sin webbplats. 

Regeringen fattade i slutet av januari 2018 beslut om en lagrådsremiss som behandlar ett antal av LVU-utredningens förslag angående särskilda ungdomshem och LVM-hem. Förslagen berör ungdomsvården, LSU-vården och LVM-vården och syftar till ökad rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och säkerhet.

Förslaget innebär bland annat att den maximala tiden den unge som vårdas vid ett särskilt ungdomshem får hållas i avskildhet kortas från 24 timmar till fyra timmar. Den unge ska också ges möjlighet att påverka vem ur personalen som genomför eller närvarar vid en kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

Efter en avskiljning, rumsvisitation, en kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning ska den unge erbjudas ett uppföljande samtal. Vidare ska fler särskilda befogenheter vara möjliga att överklaga till domstol och ett offentligt biträde ska förordnas för barn under 15 år vid ett överklagande.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer på SiS webbplats