RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Inslussningsprogram för villkorligt frigivna

2018-04-23

Kriminalvården får i uppdrag att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram. Programmet ska hitta långvariga lösningar för intagna som ska villkorligt friges med övervakning.

Programmet ska utgå från inslussningsutredningens förslag. Det blir upp till Kriminalvården att utforma den kommande försöksverksamheten, tillsammans med de andra berörda aktörerna. Utgångspunkten är att innehållet ska anpassas efter varje individs behov, men utredningen som ligger till grund för uppdraget nämner exempel på åtgärder som kan finnas med i programmet, bland annat inledande sysselsättningsgaranti, budget- och skuldrådgivning samt tillhandahållande av en stödperson.

Försöksverksamheten ska vara möjlig att starta senast den 1 januari 2019 och ska pågå till och med den 30 juni 2020.

Brottsförebyggande rådet ska få i uppdrag att följa och utvärdera försöksverksamheten.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs rapporten Inslussning - en idéskiss