RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ny överenskommelse tagen

2018-02-21

Nu är en ny överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå tagen. 

Denna ersätter den tidigare Överenskommelsen inom det sociala området. Den nya överenskommelsen öppnar för dialog och samråd inom fler sakpolitiska områden.

- Den här överenskommelsen banar väg för en förbättrad dialog och samverkan med det civila samhället, därför har regeringen varit angelägen om att kunna sluta denna överenskommelse, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i regeringens pressmeddelande. 

- Det civila samhällets organisationer gör stora insatser i Sverige, inom många arenor. För att det offentliga ska kunna göra sitt jobb behövs civilsamhällets kunskaper och perspektiv. Den här överenskommelsen lägger grunden till det, säger ministern fortsatt.

Läs mer på regeringens webbsida

Läs även om nyheten på Overenskommelsen.se