RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Proposition om information vid LSS

2018-03-22

Regeringen beslutade igår om en proposition till riksdagen om nya lagförslag inom LSS-området.

I propositionen föreslås att kommuner blir skyldiga att informera om rättigheter enligt LSS för de personer som inte får ersättning av Försäkringskassan, samt att ersättningen för personer med högre timbelopp inom assistansersättning ska ske över en längre tidsperiod.

RFS har varit remissinstans i frågan

Läs mer på regeringens webbplats