RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS med i nätverk om privatekonomi

2018-03-23 

RFS har blivit medlemmar i nätverket Gilla Din Ekonomi vilket ger möjlighet till samverkan kring folkbildning i privatekonomi.

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk med över 70 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Tanken är att såväl statliga som privata aktörer har ett gemensamt intresse i att konsumenter blir bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. Verksamheten lämnas oberoende från kommersiella inslag.

Medlemmarna i nätverket träffas en till två gånger per år. Det löpande arbetet bedrivs av programrådet och programrådets kansli samt av utbildningsinsatsers egna projektledare och arbetsgrupper. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket.

Läs mer på webbplatsen

Här presenteras att RFS är ny medlem

RFS presenteras i Gilla Din Ekonomis nyhetsbrev