RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skrivelse från regeringen om godmanssystemet

2018-04-11

Regeringen redovisar sin bedömning av de förslag som Riksrevisionen lämnade i höstas i en rapport om ställföreträdarsystemet.

Regeringen skriver bland annat att ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis bör utgå från och bygga på det ideella inslaget. Men öppnar för att överväga frågan om rekrytering och om ställföreträdaruppdrag i vissa särskilda fall bör kunna utföras av kommunala tjänstemän eller andra professionella ställföreträdare.

Regeringen vill också skapa bättre samordning i tillsynsarbetet och avser därför att se till att frågan om en samordnande aktör övervägs närmare.

För att fler ska vilja åta sig ställföreträdaruppdrag finns det också anledning att överväga åtgärder som är inriktade på att förbättra förutsättningarna för att en ställföreträdare ska kunna utföra sitt uppdrag. Det kan till exempel handla om att se över det stöd eller den utbildning som en ställföreträdare ska kunna förväntas få under genomförandet av sitt uppdrag.

Läs mer på regeringens webbplats

RFS är inbjuden till civilutskottet 

Riksdagens civilutskott arrangerar en offentlig utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare en 3 maj. RFS är en av ett antal organisationser som bjuds in för att hålla en muntlig inledning. Utfrågningen anordnas som ett led i beredningen av regeringens kommande skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare (RiR 2017:33).