RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Socialstyrelsen får nytt regeringsuppdrag

2018-06-11

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget kring två grupper. Det handlar dels om vård av personer med ätstörningar, dels konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd i samband med exempelvis sjukskrivningar och arbetslöshet.

Läs regeringens pressmeddelande