RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Stärkt rättssäkerhet på Sis-hem

2018-03-20

Regeringen föreslår att rättssäkerheten vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem ska stärkas. 

Regeringen föreslår ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård. Meningen med förslagen är ökad rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och säkerhet för barn och unga som vårdas vid de särskilda ungdomshemmen och för intagna som vårdas vid LVM-hemmen. 

Läs mer på regeringens webbplats