RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Stora skillnader i LSS enligt FUB

2018-04-10

Idag släppte FUB skriften  ”500 röster om LSS”, skriver HejaOlika. Syftet är att debatten om LSS ska bli mer verklighetsförankrad.

Rapporten bygger på erfarenheter från hundratals medlemmar i FUB. I rapporten framkommer att det är stora skillnader i landet. Många kommuner drar exempelvis in insatserna ledsagarservice och kontaktperson när en person flyttar till gruppbostad eller servicebostad, som en följd av rättspraxis och kommunala riktlinjer. 

Läs mer på HejaOlikas webbplats