RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppdrag om utsluss redovisat

2018-04-03 

Kriminalvården har slutredovisat sitt uppdrag om förstärkta insatser i arbetet med utslussning till Justitiedepartementet. 

I redovisningen skriver Kriminalvården att andelen klienter som tagit del av de särskilda utslussningsåtgärderna har ökat 2017 för första gången på flera år. 

På sid 15 nämns även COSA-projektet, för sexualbrottsdömda klienter i frivård. Dessa klienter har bland annat tilldelats 3-5 lekmannaövervakare var. Klienterna har uttryckt att de har nytta av fler lekmannaövervakare som fyller olika funktioner; hjälper till med olika saker och pratar om olika saker. 

Ladda ner redovisningen som pdf