RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyhetsbrev 2 2016

Välkommen till RFS nyhetsbrev nummer 2 2016. En tryckt version sänds till lokalföreningarnas medlemmar. Den digitala version går ut till alla medlemmar som vi har mejladress till, samarbetsparter och andra intresserade!

INNEHÅLL: Det här numret har tema samarbete. Läs om lokala samarbeten i Lund och på Gotland. Dessutom intervjuas Laila Wold, RFS ombudsman inom socialtjänstområdet, och Johan Franzén om att frivårdsföreningen skänker pengar till RFS. 

Agneta Zedell, RFS avgående förbundsordförande, skriver i sin ledare att Rättssäkerhetsprojektet är en av de saker som hon är mest stolt över efter sina tio år vid styrelsebordet.

 • Rättssäkerhetsprojektet - min stolthet

  I kommande nyhetsbrev skriver Agneta Zedell sin sista ledare som RFS förbundsordförande. Hon reflekterar kring vad som hänt med verksamheten under de senaste tio åren. Mest stolt är hon över Rättssäkerhetsprojektet som haft betydelse för den respekt förbundet numera möts av.
  Rättssäkerhetsprojektet - min stolthet
 • "Finns inte utrymme för nostalgi"

  Idén om lokalt samarbete väcktes av Lunds godmansförening med ordförande Gösta Eklund i spetsen. När föreningen presenterade RFS rollkollsmaterial och Rättssäkerhetsprojektets metodbok väcktes genast ett intresse hos överförmyndarnämnden.
  "Finns inte utrymme för nostalgi"
 • Forum för samarbete i Lund

  RFS var med när första steget till lokal samverkan kring frivilliga samhällsarbetare togs i Lund. Efter grupparbetena blev det tydligt att alla tyckte det var en god idé att skapa ett gemensamt forum - för att samarbeta kring rekrytering och inspiration.
  Forum för samarbete i Lund
 • Gotland: "Finns vinster i att samordna oss"

  I början av mars träffades representanter för lokala myndigheter i Visby och diskuterade förutsättningar för samarbete kring lagreglerade frivilliguppdrag. Inspirerat av RFS metodbok.
  Gotland: "Finns vinster i att samordna oss"
 • Donation bidrar till förändring

  Frivårdsföreningen lägger ned och skänker sina pengar till RFS. Tillskottet gör att förbundet kan arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare.
  Donation bidrar till förändring
 • Ny ombudsman med fokus på socialtjänst

  Laila Wold är RFS nya ombudsman inom socialtjänstområdet. Laila är även projektassistent i Rollkoll och svarar på frågor från gode män och stödpersoner.
  Ny ombudsman med fokus på socialtjänst