RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyhetsbrev 3 2015

Välkommen till RFS nyhetsbrev nummer 3 2015. Några av artiklarna som publiceras i tidningen SocialQrage publiceras här på webbplatsen. 

INNEHÅLL: Det här numret handlar framförallt om RFS årliga konferens och årsmöte, denna gång i Norrköping.


Ladda ner RFS nyhetsbrev i SocialQrage (pdf)

 • "Kundnyttan" i uppdragen

  Agneta Zedell, förbundsordförande, skriver i sin ledare om RFS senaste projektidé - att ta fram en metod för kvalitetsmätning i våra uppdrag. Hon ser också en framtida potential, med tanke på hur många i befolkningen som tar lagreglerade frivilliguppdrag.
  "Kundnyttan" i uppdragen
 • Diskussion om öppna upp vid årsmötet

  2015-05-19 Vid RFS årsmöte 10 maj valdes ny styrelse, valberedning och revisorer. Det beslutades om en ny tidpunkt för när föreningarna ska ha öppnat upp föreningarna för alla uppdrag. Dessutom lades uppdragen medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare till de uppdrag som RFS verkar inom.
  Diskussion om öppna upp vid årsmötet
 • Nya möjligheter med digitalt nyhetsbrev

  2015-06-02 I dagarna sänds RFS nyhetsbrev för sista gången ut med tidningen Social Qrage. Till hösten kommer RFS nyhetsbrev fortsatt att sändas till medlemmarna, både med vanlig postgång och e-post. Vi tror att ett digitalt utskick ger större möjlighet att sprida kunskap om förbundet, berättar Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
  Nya möjligheter med digitalt nyhetsbrev