RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyhetsbrev 4 2015

Välkommen till RFS nyhetsbrev nummer 4 2015. En tryckt version sänds till lokalföreningarnas medlemmar. Den digitala version går ut till alla medlemmar vi har mejladress till, samarbetsparter och andra intresserade!

INNEHÅLL: Det här numret har tema delaktighet. Läs om hur patientnämnden i Jönköpings län engagerat både stödpersoner och personer med egen erfarenhet av stödperson i sitt utvecklingsarbete, med mera.

Ladda ner nyhetsbrevet som pdf

 • Förändrat föreningsliv

  Agneta Zedell, RFS förbundsordförande, skriver i sin ledare om förändringar i föreningslivet. Kommer sociala medier ersätta personliga möten i framtiden eller gör de snarare att de personliga mötena uppvärderas?
  Förändrat föreningsliv
 • Arbetsgrupp som inkluderar stödpersoner och patienter

  2015-09-03 Stödpersoner och patienter med egen erfarenhet av tvångsvård var självklara deltagare när psykiatriska kliniken i Jönköping skapade en arbetsgrupp. Syftet var bättre rutiner för hur informationen om rätten till stödperson ges.
  Arbetsgrupp som inkluderar stödpersoner och patienter
 • Delaktighet ett förhållningssätt

  2015-09-03 Redan första gången som arbetsgruppen presenterade sig för varandra skapades en intressant dynamik, berättar Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare vid patientnämnden i Jönköpings län.
  Delaktighet ett förhållningssätt
 • Patienter är med och förbättrar

  Här berättar Anders vad han tycker om att delta i Jönköping psykiatriska kliniks arbetsgrupp, med syfte att förbättra informationen om rätten till stödperson. Han har själv pågående rättspsykiatrisk tvångsvård, numera i öppenvård.
  Patienter är med och förbättrar
 • Uppdrag: Riktlinjer för utbildning av gode män

  I början av året gav regeringen Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att ta fram riktlinjer för utbildning av gode män och förvaltare. RFS ringde upp jurist Helle Bryn-Jensen som ansvarar för frågan.
  Uppdrag: Riktlinjer för utbildning av gode män
 • Delaktighet är att känna sig sedd

  Vid RFS årsmöte i våras föreläste Marie Reinicke om sina erfarenheter av att skapa delaktighet i organisationer. Här ger hon några tips för föreningar.
  Delaktighet är att känna sig sedd