RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Värdet av RFS försäkring och värdet av utbildning

Agneta ZedellEn upprörande händelse i Uppsala har satt blixtbelysning på behovet av att våra medlemsgrupper är rätt försäkrade. Följande hände.

En huvudmans lägenhet skadades av brand. Ingen ersättning utgick eftersom förvaltaren missat att betala försäkringsavgiften. Förvaltaren är nu utbytt. Den nye förvaltaren avser att ställa den tidigare till svars.

Jag informerade Uppsala Nya Tidning om våra försäkringsmöjligheter, men detta kom tyvärr inte med i tryck. Det är verkligen illa att många kommuner litar på våra insatser utan att ge tillräckligt stöd, utbildning och skydd för frivilligarbetarna. Samtidigt mycket roligt att höra från de kommuner som förstår att uppskatta våra tjänster – och som förstår att kapitalisera på våra försäkringar – både kris och olycksfall samt de senast tillkomna avseende ansvars- och förmögenhetsskada.

I Strängnäs och i Norrköping får samtliga gode män och förvaltare vårt försäkringsskydd genom de bidragsformer som kommunen erbjuder. Jag vill utdela en ”guldstjärna” till dessa kommuner samt uppmana alla medlemmar att i kontakt med den egna kommunen och informera om Strängnäs och Norrköpings goda exempel.

Uppsalaärendet har inspirerat TV:­s Rapport att intervjua SKL, Eva von Scheele.
Utbildar kommunerna de gode männen, frågade Rapports reporter. Ja. Alla gode män får utbildning, svarade Eva von Scheele, och menade att 1 timmes samtal före första uppdrag innebär tillräcklig utbildning inom detta komplicerade område.

Ja, alla kan ju dra sina egna slutsatser av detta, men det finns mycket kvar att göra för att ansvariga politiker ska förstå värdet av våra tjänster och inse hur kommunerna borde arbeta mera proffsigt gentemot våra grupper.

Agneta Zedell
Förbundsordförande RFS

Foto: Sören Andersson