RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ledare: Vägen dit är poängen

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-04-27

För att påverka krävs ofta uthållighet, inte minst i den offentliga sfären som ju är skapad för att vara rättssäker och därför inte går att förändra över en natt.

Myndigheters byråkratiska gång ska garantera kontinuitet och likabehandling, men kan vara frustrerande vid önskemål om förändring och utveckling. Ett tips som din förening kan använda sig av för att påverka lokala förutsättningar är en lokal överenskommelse. Vad är då det? 

För snart tio år sen signerades den nationella Överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer med social inriktning. Den ska stödja och förbättra det goda samarbete som bör finnas mellan föreningsliv och offentlig verksamhet. Överenskommelsen har fått flera efterföljare på regional och kommunal nivå.

På www.overenskommelsen.se kan du se om det finns en lokal eller regional överenskommelse i din närhet.Dokumentet i sig kanske inte förändrar någonting i sak, men det finns en viktig poäng  med de lokala överenskommelserna –  vägen dit.

Under själva processen lär de olika parterna känna varandra, kontaktvägarna  kortas och ömsesidig förståelse för varandras världar uppstår. Oavsett hur mycket konkret verksamhet som sen uppstår i kölvattnet av den framtagna överenskommelsen har i alla fall relationerna uppstått och de går att bygga vidare på.

Även relationer föreningar emellan leder ofta vidare till konkret verksamhet, till exempel samarbete vid frivilligdagen 5 december eller nattvandringar.Om det finns en lokal överenskommelse bör kanske din lokalförening också signera den! Om inte – kontakta kommunen och fråga om ni inte borde ha en. Det finns inget att förlora, bara goda relationer att vinna. 

Jenny Ögren

Förbundsordförande

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 2 2017