RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En plats på webben för gode män och förvaltare

Godmanskap.se

Välkommen till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats för gode män och förvaltare!

 • Tips om att rösta

  Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge din brukare praktiska råd om hur det går till att rösta i höstens allmänna val. En del röstberättigade personer kan av olika skäl inte ta sig till vallokalen eller behöver hjälp med att rösta.
  Tips om att rösta
 • Det räcker inte med vackra ord

  För att förbundet ska kunna fortsätta driva verksamhet brådskar det att hitta ny finansiering, skriver RFS ordförande i senaste ledaren. Det räcker inte med bara vackra ord från politiker om att de lagreglerade frivilliguppdragen är fortsatt viktiga i framtiden. Nu är det upp till bevis.
  Det räcker inte med vackra ord
 • Program jubileumskonferens och årsmöte 2018

  Nu är det preliminära programmet för RFS jubileumskonferens och årsmöte 5-6 maj i Stockholm klart. Förbundet firar 50 år och konferensen kommer bjuda på både historik och framåtblick. Sista anmälningsdag är 5 mars.
  Program jubileumskonferens och årsmöte 2018
 • Ledare: Relevanta i 50 år till!

  Jenny Ögren, förbundsordförande, skriver i sin ledare om den årliga rundringningen till föreningarna, moderniserat medlemskap och RFS 50-årsfirande. Hon kommenterar också beskedet om att RFS för andra året i rad fått nedskurna statsbidrag.
  Ledare: Relevanta i 50 år till!
 • RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS

  RFS har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående kommunens skyldighet att informera om andra stödinsatser för personer som inte får assistansersättning från Försäkringskassan. RFS poängtera vikten av att se frivilliga samhällsarbetare som en resurs i strävan efter att människor ska få de insatser de har behov av.
  RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS
 • Riksförbundet firar 50 år!

  År 2018 är RFS jubileumsår. Förbundets grundades 4 maj 1968 och fyller därmed 50 i år! Under året kommer vi lyfta fram ett axplock av det som förbundet åstadkommit. Vi blickar också framåt på kommande 50 år av frivilligt samhällsarbete.
  Riksförbundet firar 50 år!
 • Debattartikel: "Alla har rätt till en kompetent god man"

  I en debattartikel i Dagens samhälle skriver RFS att det krävs flertalet åtgärder för att öka rättssäkerheten – både för den som får stödet och för den gode mannen.
  Debattartikel: "Alla har rätt till en kompetent god man"
 • Kommentar till Riksrevisionens rapport

  14 december kom Riksrevisionens rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. RFS instämmer i behovet av en utredning som ser över systemet i sin helhet, men anser inte att det ska leda till anställda gode män och förvaltare.
  Kommentar till Riksrevisionens rapport
 • Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

  I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt nyansera bilden.
  Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män
 • Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

  Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier. RFS efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18 år ska erbjudas stöd av en kontaktperson enligt SoL, socialtjänstlagen.
  Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

Notiser utifrån

 • Regering tillsätter godmansutredning

  2018-05-03 Regeringen har idag beslutat om tre förbättringar på godmansområdet, samt att tillsätta en utredning.
  Regering tillsätter godmansutredning
 • Debattartikel om godmanssystemet

  2018-04-19 Regeringen vill värna det ideella inslaget, men regelverket för gode män och förvaltare behöver moderniseras, skriver biträdande justitieminister i en debattartikel i Dagens samhälle.
  Debattartikel om godmanssystemet
 • Minister om förbättringar i godmanssystemet

  2018-04-11 På SVT Nyheter kommenterar biträdande justitieminister Heléne Fritzon regeringens skrivelse till Riksrevisionen om godmanssystemet.
  Minister om förbättringar i godmanssystemet