RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En plats på webben för gode män och förvaltare

Godmanskap.se

Välkommen till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats för gode män och förvaltare!

 • Sommarhälsning till frivilliga samhällsarbetare!

  RFS kansli är sommarstängt under vecka 26 - 32. Under denna period är kansliet periodvis bemannat. Alla frivilliga samhällsarbetare och samarbetsparter önskas en riktigt skön sommar!
  Sommarhälsning till frivilliga samhällsarbetare!
 • Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

  Ingrid H Amrén är ny medlem i godmanspanelen. Hon kommer bevaka frågor som rör uppdraget god man för ensamkommande barn i RFS forum. Ta chansen och diskutera frågor som rör ditt godmansuppdrag eller nyheter på området här!
  Ny kraft ger svar i RFS godmansforum
 • Samtal om rollen som god man för ensamkommande - Almedalen

  Arvsfondsprojektet Min rätt - Din roll finns på plats i Almedalen för att samtal om rollen god man för ensamkommande barn. Träffa projektledarna Elin Molander och Sini Teng på Barnrättstorget 2 juli och samtala om rollen som god man.
  Samtal om rollen som god man för ensamkommande - Almedalen
 • Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara

  ”I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kommit till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två skrifter som kan bidra till att förtydliga rollfördelningen mellan olika aktörer kring ensamkommande barn.
  Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara
 • Tips om att rösta

  Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge din brukare praktiska råd om hur det går till att rösta i höstens allmänna val. En del röstberättigade personer kan av olika skäl inte ta sig till vallokalen eller behöver hjälp med att rösta.
  Tips om att rösta
 • Det räcker inte med vackra ord

  För att förbundet ska kunna fortsätta driva verksamhet brådskar det att hitta ny finansiering, skriver RFS ordförande i senaste ledaren. Det räcker inte med bara vackra ord från politiker om att de lagreglerade frivilliguppdragen är fortsatt viktiga i framtiden. Nu är det upp till bevis.
  Det räcker inte med vackra ord
 • Program jubileumskonferens och årsmöte 2018

  Nu är det preliminära programmet för RFS jubileumskonferens och årsmöte 5-6 maj i Stockholm klart. Förbundet firar 50 år och konferensen kommer bjuda på både historik och framåtblick. Sista anmälningsdag är 5 mars.
  Program jubileumskonferens och årsmöte 2018
 • Ledare: Relevanta i 50 år till!

  Jenny Ögren, förbundsordförande, skriver i sin ledare om den årliga rundringningen till föreningarna, moderniserat medlemskap och RFS 50-årsfirande. Hon kommenterar också beskedet om att RFS för andra året i rad fått nedskurna statsbidrag.
  Ledare: Relevanta i 50 år till!
 • RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS

  RFS har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående kommunens skyldighet att informera om andra stödinsatser för personer som inte får assistansersättning från Försäkringskassan. RFS poängtera vikten av att se frivilliga samhällsarbetare som en resurs i strävan efter att människor ska få de insatser de har behov av.
  RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS
 • Riksförbundet firar 50 år!

  År 2018 är RFS jubileumsår. Förbundets grundades 4 maj 1968 och fyller därmed 50 i år! Under året kommer vi lyfta fram ett axplock av det som förbundet åstadkommit. Vi blickar också framåt på kommande 50 år av frivilligt samhällsarbete.
  Riksförbundet firar 50 år!

Notiser utifrån

 • Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp

  2018-09-12 Migrationsverkets beslut att skriva upp ensamkommandes ålder gäller omedelbart enligt kammarrätten, uppger Zeteo nyheter.
  Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp
 • Höjt prisbasbelopp

  2018-09-07 Regeringen har beslutat att öka prisbasbeloppet till 46 500 kronor för 2019, vilket påverkar kommuners beräkning av arvode för kontaktpersoner, gode mäns och förvaltare.
  Höjt prisbasbelopp
 • Försening av insatsen kontaktperson kan ge straffavgift

  2018-08-17 En isolerad kvinna fick vänta ett år på kontaktperson och nu kan kommunen få ett ekonomiskt straff, skriver Norrtelje tidning.
  Försening av insatsen kontaktperson kan ge straffavgift