RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bevaka rätt

Här är det meningen att man ska diskutera hur man bevakar huvudmannens rättigheter.

Har fått ett förordnande med bara Bevaka rätt Vad börjar jag med?
Carina Wendelsson
16 aug 2017 18:26

Du måste naturligtvis träffa och lära känna huvudmannen så att du lär känna behoven och personen.

RFS skriver på annan plats på hemsidan:

Att bevaka sin huvudmans rätt kan kallas den juridiska delen av godmansuppdraget.Det innebär att den gode mannen ska bevaka sin huvudmans intressen, i exempelvis ett dödsbo. Det kan även innebära att hjälpa till med försäljningen av huvudmannens bostad och att se till så att huvudmannen får de insatser från samhället som han har rätt till. Det är därför viktigt att gode mannen har goda kunskaper om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL)och Lagen om allmän försäkring. Uppdrag som kan ingå i att bevaka huvudmannens rätt kan vara att ansöka om bidrag och ersättningar hos försäkringskassan eller kommunen, och se till att han får de insatser enligt LSS som är aktuella.
Tommy Ekman
17 aug 2017 09:54