RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Projekt: Min rätt - Din roll

Sedan oktober 2016 driver RFS arvsfondsprojekt Min rätt - Din roll. Syftet med projektet är att ensamkommande barn ska vara mer delaktiga i insatserna god man och särskilt förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn samt att bidra till ökad samverkan mellan de olika aktörerna. 

I projektet kommer ett informationsmaterial för barnen tas fram på flera språk, samt ett för gode männen och andra aktörer kring barnen. Det blir även en film. 

Godmansforumet är en av flera kanaler som projektet kommer att använda att få in synpunkter i kartläggningsfasen, samt förmedla vad som sker i projektet. 

Inlägg Svar Skapad av Senast uppdaterad
Skrifterna klara! 2 minna 06 jul 2018 14:06
God man till flickor och pojkar 0 elin 29 mar 2017 15:25
Hjälp vid nytt uppdrag? 0 minna 27 mar 2017 10:31
Barnets delaktighet 1 minna 29 mar 2017 13:01
Hur förklara uppdraget för barnet? 1 minna 29 mar 2017 12:55
Kontaktperson 1 minna 29 mar 2017 13:06