Arvodesbeslut - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arvodesbeslut

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Min uppdragsgivare hade stora skulder när jag tog över som godman och jag redovisade då en stor skuld på årsredovisningen för 2016. En del att dessa skulder betalas in efter avbetalningsplan. Vid arvodesbeslutet står nu att min uppdragsgivare skall betala mej mitt arvode för 2016 vilket jag anser är fel eftersom hon hade och har skulder som betalas av på varje månad. Skall verkligen inte kommunen gå in och betala detta? Känns inte rätt att jag ska kräva pengar från en person som redan är hårt ansträngd i sin ekonomi!
Ingrid
18 okt 2017 15:03

Fortsättning: Hur går jag vidare om jag vill överklaga?
Ingrid
18 okt 2017 15:04

Hej och ursäkta sent svar, som beror på att ett mail hamnat fel.

Överklagan sänder du till överförmyndarenheten, men adresserar till den Tingsrätt ni tillhör.

Grundregeln är att huvudman, om hen har en inkomst som överstiger 2,65 pbb eller har 2,0 pbb eller mer i kapital, själv skall stå för god mans arvode.

Du bör överväga söka merkostnadsersättning inom handikappersättningen om beslutet blir att huvudman själv ska betala arvodet. Lycka till!
Tommy Ekman
06 nov 2017 16:41