RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Får huvudman lägga till till make/makas gravsten om inte livförsäkringen räcker?

Här kan du skriva om vad som helst som har med uppdragen god man och förvaltare att göra.

Får huvudman bidra till make/makas gravsten om inte dennes egna medel (livförsäkring, i övrigt inga tillgångar) räcker? Det rör sig om ett mindre belopp på ca 1000 kr?
E
12 jul 2018 11:14

Jag ser inte hur det skulle kunna utgöra något problem. Det är ju trots allt de efterlevande som främst har 'nytta' av minnesstenen.
Ronnie
16 jul 2018 13:02