HM överför pengar utan lov - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

HM överför pengar utan lov

Här är det meningen att man ska diskutera redovisning.

Jag är god man för en ung man, som pga olika diagnoser har svårt att hantera sina pengar, därav god man. Han har aktivitetsersättning och försörjningsstöd. Riksnormen för F-stöd för en person är 3 930 kr per månad. Det skall räcka till livsmedel, kläder/skor, fritid/lek samt hygien.

F. n. får han 3 600 kr fördelat 2 ggr per vecka, resterande 330 kr/per månad sparar jag för inköp av dyrare klädesplagg mm.

Utöver detta belopp så utbetalas F-stöd för faktiska kostnader för hyra, försäkringar mm.

Nu har det hänt som jag befarade, min HM överförde själv ett belopp från det konto som jag använder för hans utgifter till sitt kortkonto. Om HM fortsätter att göra så, så kommer det att fattas pengar på "lönekontot" för hans fasta utgifter.

Nu till frågan; någon här som har erfarenhet av detta och har lyckats hantera det på ett bra sätt? Min HM är införstådd med att han inte får röra GM-kontot. Självklart skall jag ta ett snack med honom om detta (när han behagar att svara i tfn).
Sir_N
16 sep 2017 11:40

Tala med överförmyndaren. I vissa kommuner jag varit ställföreträdare i räcker detta för att överförmyndaren begär att det åtminstone för ekonomin (förvalta egendom) anordnas förvaltare. Man kan alltså ha förvaltare i en av de tre delarna förordnandet omfattar och god man i de andra två.
Tommy Ekman
18 sep 2017 09:49

Tack för svar! Jag får se hur det utvecklar sig, min hm har inga problem med att förstå detta med inkomster och utgifter. Förvaltare måste väl beslutas av Tingsrätten.
Sir_N
20 sep 2017 19:15

Ofta ansöker överförmyndaren om att förvaltare ska anordnas . Ansökan sänds till Tingsrätten. De begär in ett läkarutlåtande kring huvudmannen och huvudmannen får ett juridiskt ombud att bevaka sina intressen innan Tingsrätten, utifrån vad som framkommit, fattar beslut. Många gånger får huvudman deltaga i Tingsrättens sammanträde.
Tommy Ekman
21 sep 2017 16:28

Den här tråden är gammal nu, men...

Något jag provat med god framgång är att registrera fakturorna så de betalas exakt samma dag som ersättning/pension kommer in på kontot.

Räkningarna blir då (oftast) betalda. Jag blir nöjd, fordringsägarna blir nöjda och huvudmannen känner sig inte förfördelad. Win-win!
Ronnie
15 jan 2018 19:29

Tack Ronnie!
Bra idé, men kanske lite svårt när man har autogiro... Då betalas fakturorna på sista betalningsdag. Men kanske nåt att fundera på! Nu ligger ärendet hor Tingsrätten ang ev förvaltarskap.
Sir_N
18 apr 2018 11:11