Viktigaste uppdraget - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Viktigaste uppdraget

Jag skulle vilja vidarebefordra en synpunkt från en kollega med gedigen erfarenhet. Han medverkade en kväll i vår studiecirkel Sörja för person och berättade då om sin verksamhet. Han framhöll bl a, att uppdraget "att sörja för person" enligt hans mening är det viktigaste, om man vill uppnå varaktiga förändringar för sin huvudman. Man kan sköta ekonomin perfekt och bevaka alla rättigheter men först när man sörjer för personen påverkas han på ett sätt, som bäddar för bestående förbättringar i hans livssituation. Har någon gjort liknande erfarenhet?
bolevinson
12 feb 2015 19:12

Jag delar ovanstående och kan egentligen inte skilja de olika uppdragen åt. Inom mig ser jag Sörja för person som det grundläggande och där ingår Bevaka rätt och Förvalta egendom.
Det viktigaste är ju att vi gör allt det som finns för att ge stöd till HM
Jean Leek
15 feb 2015 22:15

Jag har Sörja för person som mycket viktigt i mina uppdrag som GM och känner ett behov av att redovisa vad jag gjort för HM under året. En redovisning som är mer konkret än att sätta ett antal små kryss på en blankett. Själv tar jag initiativet till att verbalt i en bilaga beskriva vad jag konkret gjort för HM: Det kan vara: Hur jag anpassat mig med bemötandet så att kommunikationen fungerar med HM och övriga personer runt HM. Vilka samhällsrättigheter jag sett till att HM får ta del av. Hur jag medverkat till att bygga nätverk som är till nytta för HM.
Det är så mycket mer än att A+B = C+D.
Johannes
16 feb 2015 11:43