RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Felaktig information inför åldersbedömningar

2017-11-13

Ensamkommande ungdomar kan ha rätt till skadestånd från Migrationsverket, eftersom myndigheten har gett fel information om de ifrågasatta åldersbedömningarna, uppger Svt.

Två gode män i Malmö berättar att de vid en informationsträff i våras fick informationen att om någon av de fyra läkare som är med på bedömningen tycker olika, så ska ungdomen bedömas vara under 18 år.

Men den informationen var fel. När svaren kom, visade det sig att Rättsmedicinalverket inte alls hade gett utrymme för den sortens tvivel. Om mätningen av tänderna visar en sak, och knälederna en annan, så blir ungdomen ändå bedömd att vara över 18 år.

Migrationsverkets stabsjurist Heléne Hedebris uppger att det faktum att de fått felaktig information innan den medicinska åldersbedömningen inte kommer påverka själva bedömningen, däremot kan de ha rätt till skadestånd.

”Felaktig information av denna typ kan medföra skadeståndsskyldighet för Migrationsverket enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen men inte ändrade beslut enligt utlänningslagen.”

– Den här skadeståndsskyldigheten är ju reglerad i lag, och då kan man ju som enskild person alltid rikta ett skadeståndsanspråk mot en myndighet, säger Anna Lindblad på Migrationsverket.

Läs hela artikeln på Svt:s webbplats