RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Höjd garantiersättning från 1 juli 2018

2018-07-02 

Från och med den 1 juli 2018 höjs garantinivån för sjukersättning och aktivitetsersättning med 0,08 prisbasbelopp. Gode män är en grupp som ofta kommer i kontakt med personer som har garantiersättning.

Alla som har garantiersättning kommer att få ett beslut i brevlådan om att ersättningen har höjts.

Hur mycket man kan få i garantiersättning beror på hur gammal personen är och hur länge man har bott i Sverige. För de flesta innebär det några hundralappar extra i månaden.  

Garantiersättning ges till de med sjukersättning eller aktivitetsersättning som inte har arbetat eller har låga inkomster. Riksdagen har tidigare höjt garantiersättningen med 0,05 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2017.