RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS intervjuas om hot mot förvaltare

2018-01-10

RFS intervjuas i tidningen TTELA med anledning av en förvaltare hotats till livet av sin huvudman. Elin Molander berättar att en förvaltare som utsätts för riktigt allvarligt agerande av huvudmannen kan man ha rätt att så snabbt som möjligt avsluta uppdraget. Även om man inte har hittat en ersättare. 

Artikeln är inklippt nedan:

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, som organiserar bland andra gode män, får då och då in samtal från gode män och förvaltare som utsatts förhot. Men statistik om hur vanligt det är saknas.

– Generellt har man inte så bra kunskap i kommunerna om vad som gäller när sådana här situationer uppstår, säger Elin Molander, projektledare på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS).

Det finns ingen statistik över hur många goda män och förvaltare som blivit hotade av sina huvudmän, men RFS får då och då samtal från personer som har utsatts.

Elin Molander säger att generellt sett om en förvaltare utsätts för riktigt allvarligt agerande av huvudmannen kan man ha rätt att så snabbt som möjligt avsluta uppdraget. Även om man inte har hittat en ersättare.

– En lekman ska aldrig behöva utsättas för hot och våld. Om det förekommer så finns det undantag från bestämmelserna som säger att man ska få avsluta sitt uppdrag omedelbart, säger Elin Molander och fortsätter:

– Det är viktigt att polisanmäla så att det finns en dokumentation.

Finns det bra förutsättningar fö rgode män och förvaltare att utföra sina uppdrag?

– Nej, vi på RFS tycker inte det, ur många olika aspekter, säger Elin Molander.

Hon är bland annat kritisk till attställföreträdare (som gode män och förvaltare är) inte får tillräckligt stöd från kommunen.

– Man är väldigt ensam i sitt uppdrag, säger hon.

Överförmyndarnämnden i kommunerna är tillsynsorgan gentemot ställföreträdarna. Elin Molander säger att vissa anser att överförmyndaren därför inte även kan ha en rådgivande funktion. Men hon håller inte med.

– Vi ser inte den motsättningen. Även i situationer där det inteförekommer hot, där ställföreträdarenvill sluta av någon annananledning, kan det ta alldeles förlång tid menar RFS.

I en skrivelse som förbundet skickat till länsstyrelserna, som just nu arbetar med förslag på hur man kan förändra systemet, skriver man att många får vänta mer än ett halvår utan att något händer.

FÖR ATT FLER ska både vilja blioch vara kvar som ställföreträdaremenar Elin Molander att uppmuntran är viktigt. Något hon tycker att kommunerna jobbar för lite med.

– Det är ofta eldsjälar som villgöra någonting för en annan medmänniska. Det är viktigt att lyfta vilken insats de här människorna gör. De kämpar väldigt hårt och får ibland utså mycket trots lite stöd och uppskattning tillbaka. Eftersom förvaltarskap innebärett ganska stort ingrepp i huvudmannens integritet är det vanligt att huvudmannen är arg översituationen.

Elin Molander säger att maninte ska stå ut med kränkningareller hot, men att en del otrevligheterkan ingå i uppdraget. Om huvudmannen utgör en fara för ställföreträdaren är det upp till socialtjänsten att hitta andra insatser för att hjälpa personen, säger Elin Molander.

– Insatsen ska aldrig ske påbekostnadav en lekman.

Text: ELIN RANESJÖ

Publicerad i TTELA 21 december 2017

Ladda ner artikel som pdf s1  Artikeln s.2