RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skyddsfaktorer vid sucid

2018-03-08

Karolinska Institutet har på Socialstyrelsens uppdrag gjort en kartläggning om självskadebeteende, självmordsförsök, självmord och annan dödlighet bland ensamkommande barn. På kunskapsguiden.se lyfts ett antal skydds- och riskfaktorer fram som kartläggningen visar på.

Risfaktorerna: utsatthet för trauma, långa handläggningstider av asylärenden, social marginalisering, diskriminering och alkohol- och narkotikaanvändning.

Skyddsfaktorer: skyddande miljöer och trygga stabila boenden, stabil skolgång, socialt skyddsnät, stödsamtal, minimera förekomsten av farliga objekt, identifiera och stötta unga som har ett riskbeteende, screena för suicidrisk i klinisk miljö och erbjud suicidspecifika behandlingsmetoder.

Läs mer på kunskapsguiden.se