RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Effektutvärdering av utbildning för gode män till ensamkommande asylsökande barn

Hej!

Det här är en enkät för dig som har deltagit på någon av våra utbildningar för gode män till ensamkommande asylsökande barn de senaste åren.  Utvärderingen består av 8 frågor.


Fråga 1 av 8: Vilket av följande alternativ stämmer in på dig? 
Fråga 2 av 8: När gick du utbildningen?
Ange tid för utbildningen:
 
Fråga 3 av 8: Var gick du utbildningen?
 
Fråga 4 av 8: Utbildningen bestod av fyra olika utbildningstillfällen. Hur stor användning har du haft av det du lärde dig av föreläsningarna?
 
 
 
 
 
Fråga 5 av 8: Hur stor nytta har du haft av utbildningsmappen?
 
Fråga 6 av 8: Vilket är ditt helhetsintryck av utbildningens längd?
 
Fråga 7 av 8: Finns det någon annan myndighet/organisation som du anser skulle vara med i utbildningen?
Markera "Nej" eller fyll i eget förslag nedan:
 
Fråga 8 av 8: Övrigt
Tack för att du tog dig tid och besvarade frågorna!

Kalender

Göteborg: Kontaktpersonskurs 2018-04-21 klockan 09:30 - 15:30
Göteborg: Kontaktpersonskurs 2018-04-22 klockan 09:30 - 15:30
Skövde: RFS möte med frivården 2018-04-24 klockan 00:00
Göteborg: Föreläsning 2018-04-24 klockan 18:00 - 20:30
Solna: Studiebesök 2018-04-24 klockan 18:00 - 00:00
Hudiksvall: Samtalsgrupp 2018-04-25 klockan 18:00 - 20:00