RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lund: Föreläsning

Tid 2018-03-22 klockan 18:00 - 19:30
Plats Wieselgrenska huset, ABF:s samlingsrum, 3:e vån. Kiliansgatan 9, Lund
Ansvarig Styrelsen Lund FS

Frågor och svar till Vård- och omsorgsförvaltningen

Personal från Vård och omsorgsförvaltningen besöker oss och är beredda att svara på alla våra frågorkring t.ex. LSS-boende för psykiskt funktionshandikappade, om daglig verksamhet/fritidsverksamhet. Med mera, med mera. Samla på dig alla frågor du har och KOM!