RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bilda förening

Har du ett lagreglerat frivilliguppdrag men saknar en lokalförening på din ort? Då kan du bilda en ny förening och ansluta dig till oss.

Att starta ny förening behöver inte vara så krångligt som man kanske kan tro. Kortfattat är det dessa steg som tas för att bilda en ny förening.

  • Samla uppdragstagare, ta gärna hjälp av kommunen eller frivården. Presentera idén med lokal förening. Utse 3-5 personer till interimsstyrelse. Boka tid för första styrelsemötet.
  • Första styrelsemötet. RFS har förslag på dagordning.
  • Skaffa organisationsnummer och plusgiro/bankgiro.
  • Ansök om medlemskap i RFS.
  • Den nystartade föreningen får ett startbidrag från RFS med 5 000 kronor, förutsatt att föreningen är öppen för alla lagreglerade frivilliguppdrag och föreningsnamnet utgörs av geografiskt område med tillägg av frivilliga samhällsarbetare.

Ta kontakt med oss på kansliet för att få mer material och information. Vi hjälper dig att komma igång med en förening inom ditt uppdrag eller på din ort.

De här dokumenten kan du behöva ladda ner när du ska bilda förening och ansöka om medlemskap i RFS:

Tips! På hemsidan Förening.se finns det mesta man kan behöva veta som ideell förening. Läs mer på www.forening.se

Kalender

Göteborg: Erfarenhetsutbyte 2018-10-16 klockan 18:00 - 20:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2018-10-17 klockan 14:00 - 00:00
Södertälje: RFS besöker överförmyndaren 2018-10-18 klockan 00:00 - 2018-10-19 00:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2018-10-18 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Översiktsutbildning 2018-10-20 klockan 09:30 - 15:30
Göteborg: Översiktsutbildning 2018-10-21 klockan 09:30 - 15:30