RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Mer om medlemsregistret

Här kan du läsa mer om föreningarnas och RFS medlemsregister och behandling av personuppgifter.

När du registrerar dig som medlem accepterar du att dina personuppgifter finns med och behandlas i föreningens och förbundets medlemsregister (vissa föreningar har eget medlemsregister). De personuppgifter som finns i registret är de som du själv angett när du blir medlem. Personuppgifterna används enbart till hantering av medlemskapet samt informationsutskick. Vid hantering av personuppgifter följer förbundet personuppgiftslagen (PUL) och vi förbereder oss för att leva upp till Dataskyddsförordningen som börjar gälla 25 maj 2018.

Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns registrerade hos oss. Kontakta oss skriftligen om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifterna i vårt register.

När man anmäler sig som medlem i en lokalförening inom RFS finns det möjlighet att ange vilka lagreglerade frivilliguppdrag du har. Uppgifterna är frivilliga och hämtas in för att vi mer effektivt ska kunna sprida information till rätt medlemsgrupp och skapa nätverk för förbundets medlemmar. De är alltså helt och hållet för föreningens och förbundets interna bruk.

RFS är personuppgiftsansvarig för hela medlemsregistret. Föreningarna är personuppgiftsansvariga för sin del av registret.

Kontakt:

Välkommen att kontakta den lokala föreningen eller RFS kansli vid frågor, 08-556 068 30, info@rfs.se

Kalender

Göteborg: Föreläsning 2018-04-24 klockan 18:00 - 20:30
Hudiksvall: Samtalsgrupp 2018-04-25 klockan 18:00 - 20:00
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-04-26 klockan 17:00 - 18:30
Skövde: Torsdagsträff 2018-04-26 klockan 18:00 - 19:00
RFS i riksdagens civilutskott 2018-05-03 klockan 09:30 - 12:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2018-05-03 klockan 18:00 - 20:00
Malmö: Årsmöte 2018-05-03 klockan 18:00 - 20:00
RFS konferens och årsmöte 2018-05-05 klockan 12:00 - 2018-05-06 15:00