RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Olycksfalls- och krisförsäkring

Du känner väl till att alla medlemmar automatiskt omfattas av en olycksfalls- och krisförsäkring i Trygg-Hansa? Olycksfalls- och krisförsäkringen är till för dig som är medlem i en lokal förening eller riksförening ansluten till riksförbundet.

Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen och förbundet,  när lekmannauppdraget utförs och till och från uppdraget. Till lekmannauppdragen räknas bland annat uppdrag inom kriminalvården, som kontaktperson och som kontaktfamilj/stödfamilj, god man, förvaltare och stödperson.

Kom ihåg att försäkringen även gäller för icke medlemmar när du deltar i en aktivitet som anordnas av förbundet eller en lokal förening.


Vad kan försäkringen täcka?

RFS olycksfalls- och krisförsäkring gäller olycksfallsskador som drabbat kroppen ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Krisförsäkringen ersätter upp till tio samtal hos legitimerad psykolog. 

Om man utsätts för hot och våld i samband med sitt uppdrag täcks inte det av RFS olycksfallsförsäkring. Däremot kan sådana händelser ge rätt till samtal hos psykolog via krisdelen (gäller hot och våld som polisanmälts).


Har du frågor om försäkringen?

Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners på telefon 026-14 30 30.

Ladda ner information om försäkringen här, (pdf 170 Kb) öppnas i nytt fönster

Kalender

RFS arrangerar regionmöte Umeå 2018-08-26 klockan 13:00 - 16:30
Uppsala: RFS deltar vid erfarenhetsutbyte 2018-08-30 klockan 15:00 - 17:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2018-09-03 klockan 18:00 - 20:00
Jönköping: Föreläsning 2018-09-03 klockan 18:30 - 00:00
Luleå: Medlemsmöte 2018-09-04 klockan 18:30 - 00:00
Stockholm: RFS deltar på lekmannaövervakarkväll 2018-09-05 klockan 16:00 - 18:00
Örnsköldsvik: Utbildning 2018-09-17 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: RFS deltar i besöksgruppsnätverksmöte 2018-09-18 klockan 13:00 - 16:00