RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förbundsstyrelsen

Här presenteras RFS förbundsstyrelse. Flera av styrelsemedlemmarna svarar på frågorna: Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen? Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för? För att se svaren klickar du på Visa information.

 • Jenny Ögren

  Ordförande RFS och medlem i Solna Sundbyberg övervakar- och kontaktpersonsförening Visa information

  Varför är det  viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

  - RFS medlemmar utför så många fina insatser för andra som förtjänar att uppmärksammas och uppmuntras, både inom förbundet och av beslutsfattare och myndigheter. Jag vill bidra till att sprida detta inom och utom RFS.

  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

  Samarbete. Jag har i hela mitt yrkesliv befunnit mig i gränslandet mellan offentlig och ideell sektor och vet av erfarenhet hur viktigt det är att verkligen på djupet förstå varandra i den kontext man befinner sig om samarbetet ska bli framgångsrikt och hållbart.


 • Bjarne Lynbech

  Vice ordförande, allmän ledamot RFS och ordförande i Hultsfred-Vimmerby frivilliga samhällsarbetare Visa information

  Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

  För att kunna påverka beslutsfattare och kunna ta tillvara alla fantastiska frivilliga samhällsarbetare som tillhör vårt förbund och stödja dem i olika frågor. De gör alla en insats som är ovärderlig i vårt samhälle.

   
  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt för?

  Jag brinner i stort för hela RFS verksamhetsområde, då jag har haft uppdrag inom nästan alla områden och så naturligtvis den plan som RFS har beslutat om för 2016:  samarbete, rekrytering, kvalitet och finansiering. 


 • Lisbeth Karlsson

  Allmän ledamot RFS och ordförande i Söderhamns frivilliga samhällsarbetare Visa information

  Varför är det  viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

  - RFS är den organisation som representerar alla lagreglerade frivilliguppdrag. RFS har en unik möjlighet att komma till tals med beslutsfattare och kan vara opinionsbildare och sprida information, till exempel i massmedier, om våra olika uppdrag. 


  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

  - Eftersom jag arbetat som handläggare på överförmyndarnämnden ligger naturligtvis dessa frågor mig varmt om hjärtat. Det känns viktigt att ställföreträdare och överförmyndare talar samma språk. Vi har ju ett gemensamt mål att våra huvudmän skall få en meningsfull och rättssäker tillvaro. Av vikt är också att uppdragen även fortsättningsvis kommer att präglas av ett betydande inslag av ideellt engagemang.


 • Per Brugge

  Allmän ledamot RFS och ordförande Lunds frivilliga samhällsarbetare Visa information

  Varför är det  viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

  Vi har en bra dialog med politiker och tjänstemän på lokal nivå. Men många frågor måste lösas via förändrad lagstiftning. Då behövs ett riksförbund som kan påverka opinionen och lagstiftarna. Jag hoppas att jag kan bidra till det arbetet i förbundsstyrelsen.

  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

  Jag brinner särskilt för att få till stånd förändringar i föräldrabalken. Förändringar som gör det tydligare, enklare och mer rättssäkert att utföra våra lagreglerade uppdrag på lika villkor över hela landet och med våra huvudmäns bästa i fokus.


 • Henrik Mörner

  Allmän ledamot RFS och ordförande Strängnäs frivilliga samhällsarbetare Visa information

  Varför är det  viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

  Jag vill vara med och påverka för att få en enhetligare och jämlikare behandling av frivilliga samhällsarbetare, och jag tror att RFS är organisationen för det. Jag vill också arbeta för att synliggöra vikten av frivilliga i samhällsarbetet.

  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

  Utvecklingen av de lagreglerade frivilliguppdragen. Lagstiftning och de arbetsprocesser som används inom myndigheterna idag är ofta förlegade och behöver ses över för att bättre passa det samhälle vi lever i. Då är det viktigt att RFS är med och påverkar förändringar i rätt riktning.


 • Lisbeth Malmqvist

  Ledamot mot uppdragsansvar kriminalvårdsområdet RFS och ordförande i Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare Visa information

  Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

  - Genom RFS får jag kännedom om samtliga lagreglerade frivilliguppdrag och kan sprida kunskap härom till såväl lokal styrelse och medlemmar som massmedia. Min erfarenheter inom kriminalvårdsområdet har efterfrågats i olika sammanhang.  

  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

  Jag brinner särskilt för kriminalvårdsområdet och är engagerad vad gäller lekmannaövervakare och besöksgrupper på häkte och anstalt.


 • Magnus Stern

  Ledamot med uppdragsansvar socialtjänstområdet RFS och sekreterare i Örebro frivilliga samhällsarbetare Visa information

  Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen? 

  - Det är mycket intressant att få vara delaktig i förbundstyrelsen och kunna påverka beslut som fattas. Att aktivt deltaga i en förbundstyrelse med medlemmar från hela Sverige som även representerar hela spektrat av de områden som förbundet arbetar med. Jag har möjlighet att ta med de lokala frågorna från medlemmar i vår lokalförening och lyfta upp dem till förbundsnivå.

  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

  - Förbundets projekt Rollkoll ligger mig varmt om hjärtat då det allt för ofta blandas ihop på boenden vad en godman ska göra, och man i kommunernas spariver gärna vill delegera arbetsuppgifter på gode mannen för att avlasta egen personal. Sen är ungdomar ett område jag brinner för, att hjälpa dem som kommit på kant med samhället tillbaka. 


 • Claes-Göran Mårlind

  Ledamot med uppdragsansvar godmansområdet RFS och ordförande för Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare Visa information

  Varför är det  viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

  – RFS har ju möjlighet att påverka beslutsfattare och har dessutom möjlighet att informera samhället om våra uppdrag. Detta utgör en mycket bra grund för mig som föreningsordförande att lyfta lokala frågor till riksnivå samt att få möjlighet att informera våra lokala politiker med flera om RFS arbete.

  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

  – Som god man och förvaltare vill jag gärna förbättra villkoren för våra frivilliga samhällsarbetare men även för huvudmännen som jag anser skall kunna göra avdrag för kostnaden likväl som för Rot och Rut.


 • Birgith Mårtenzon

  Ledamot med uppdragsansvar psykiatriområdet RFS och ordförande Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare Visa information

  Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

  - Opinionsbildning är viktigt, att ge en röst till alla som har lagreglerade frivilliguppdrag och att visa på vilket fantastiskt arbete som utförs av frivilligarbetare. Att vara med i styrelsearbetet ser jag som vidareutveckling för mig som ordförande för en lokalförening och att sedan ha möjlighet att förverkliga det i det lokala arbetet.

  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?
  - Kriminalvårdsområdet och Rättssäkerhetsprojektet där myndigheter och frivilliga samarbetar. Det är viktigt att förbättra villkoren för frivilligarbetarna. Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och lekmannaövervakare behöver utökat stöd och utbildning.


 • Jennica Simesgården

  Ledamot ersättare RFS och medlem i Falun frivilliga samhällsarbetare Visa information

  Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?          

  - Möjligheten av att få vara delaktig och samverka, även påverka för en starkare samordning av frivilliga samhällsarbetares uppdrag i vardagen. De medmänniskor som vi stödjer idag ska känna sig trygga med att vi medlemmar ger dem en kvalitativ insats.

  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?                    

  - Jag hoppas kunna bidrag till vårt mål med medlemskapet, tillsammans i våra uppdrag blir vi starka när vi samverkar. 


 • Inge Hjalmarsson

  Ledamot ersättare RFS och medlem i Nyköping Oxelösunds godmans- och förvaltarförening Visa information

  Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?          

  För att ta till vara de frivilliga samhällsarbetarnas situation och frågor och kunna stödja dem i olika situationer är det viktigt att kunna påverka beslutsfattare och politiken.

  Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?                    
  Jag brinner för alla RFS verksamhetsområden men förförallt för god man och förvaltare eftersom jag verkar inom detta område. En viktig fråga är finansiering och att utveckla verksamheten genom opinionsbildning och information.