RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Valberedning 2018


Göran Svärd
,
goransvard@one.se
Sammankallande valberedning RFS och ledamot i Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare

Maud Plantin, 
maud.plantin@gmail.com
Valberedning RFS och ordförande i Heby kommuns frivilliga samhällsarbetare

Kjell Forsskjell.fors@trafikverket.se 
Valberedning RFS och ordförande i Luleå frivilliga samhällsarbetare

Lena Billig, billiglena@gmail.com
Ersättare valberedning RFS och ledamot i Solna-Sundbybergs övervakare- och kontaktpersonsförening

Gunilla Runström, gunrun.falun@telia.com
Ersättare valberedning RFS och ordförande i Faluns frivilliga samhällsarbetare