RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Valberedning 2018


Magnus Stern
,
sternmagnus@gmail.com
Sammankallande valberedning RFS och ledamot i Örebro frivilliga samhällsarbetare

Maud Plantin, 
maud.plantin@gmail.com
Valberedning RFS och ordförande i Heby kommuns frivilliga samhällsarbetare

Kjell Forsskjell.fors@trafikverket.se 
Valberedning RFS och ordförande i Luleå frivilliga samhällsarbetare

Gunilla Runström, gunrun.falun@telia.com
Ersättare valberedning RFS och ordförande i Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare

Claes-Göran Mårlind, vbfrivilliga@telia.com
Ersättare valberedning RFS och ordförande i Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare