RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Program jubileumskonferens och årsmöte 2018

Entré Hotell Birger Jarl2018-04-25

Nu är det preliminära programmet för RFS jubileumskonferens och årsmöte 5-6 maj i Stockholm klart.  

LÖRDAG 5 MAJ

Konferensen äger rum på Hotel Birger Jarl, Stockholm

12.00 Lunch (Hotel Birger Jarl, Stockholm)
13.00 RFS 50 år, Jenny Ögren, förbundsordförande
13.15 Mariana Moreira Duarte, gruppledare MP Stockholms fullmäktige samt ledamot  Farsta stadsdelsnämnds sociala delegation, hälsar välkommen, informerar om arbetet inom det sociala området
13.35 Kerstin Svensson, Socialhögskolan Lund, historiskt perspektiv på friviliga samhällsarbetare
14.25 10 minuter bensträckare
14.40 Paneldiskussion om framtiden för de lagreglerade frivilliguppdragen
15.20 – 15.50 Kaffe
15.50  Genomgång av förslag kring medlemskapet
16.10–16.50 Gruppdiskussioner
16.50 Sammanfattning och avslutning
18.30 Middag med musik (efter middagen erbjuds möjlighet till erfarenhetsutbyten)

SÖNDAG 6 MAJ

Årsmötet äger rum på Hotel Birger Jarl, Stockholm

09.00 Årsmöte
10.00 Kaffe 
12.00 Lunch 
13.00 RFS kansli informerar om aktuella frågor
13.30 Valbara seminarier:
1.        Hur skapar man en god dialog med ansvariga myndigheter lokalt
2.        Hur kan föreningen arbeta med utbildning som aktivitet för medlemmarna?

15.00 Avslutning och hemresa (med reservation för ändring)

Ladda ner programmet som pdf